HEM

Om konsten att kommunicera vetenskap


Konst och vetenskap bidrar till att förstå samhället.

 Det här initiativet bygger på insikten om att vi behöver hitta nya sätt att kommunicera forskning, utan att för den skull förminska forskningens betydelse och resultat.

Att låta vetenskapen möta en konstgenre och genom serieformatet spegla såväl forskningsprocessen som forskningsresultaten med en ”annan blick” kan beskrivas som en reflexiv process som utvecklar vetandet och som därför erbjuder möjligheter att nå nya insikter genom gränsöverskridande dialoger.

Genom att låta seriekonsten möta

vetenskap vill vi bidra till ökad nyfikenhet och förståelse för forskning hos allmänheten. Förhoppningen är att skapa förutsättningar för att forskningen kan nyttiggöras av så många som möjligt och nå större förankring i samhället, vilket ytterst är en demokratifråga.


INITIATIVET


Initiativet ingår som en del av ett kommunikationsprojekt finansierat Riksbankens Jubileumsfond, och som syftar till att genom serieteckningar förmedla och skapa engagemang för forskningsresultat i ett forskningsprojekt om kunskapsproduktion i samverkan.

VÅR PROCESSKOMMER SNART

Santérus Förlag


Denna essäsamling syftar till att belysa och diskutera hur kunskap förstås och genereras i
gränslandet mellan akademi och praktik.

Genom att låta varje essä speglas i en seriebild vill vi bidra till ytterligare tanke och reflektion kring vad kampen om kunskap handlar om.

KOMMER SNART


Vykort, trycksaker och seriebilder i olika medium.

HÄR TRÄFFAR DU OSSAlmedalens Forskarkiosk, Måndag 1 juli
16:00–17:00 Anna Jonsson, Liselotte Englund, Sven BölteBokmässan, fredag 27 september

Forskartorget

I mötet mellan seriekonst och vetenskap

Konst och vetenskap bidrar till att förstå samhället. Med lärdomar från mötet mellan seriekonst och vetenskap samtalar vi om den kreativa processen av att skapa, översätta och förmedla vetenskap genom serier. Målet är att bidra till ökad nyfikenhet och förståelse för forskning hos allmänheten.
Medverkande: Axel Brechensbauer, serieskapare och industridesigner samt Anna Jonsson, docent i företagsekonomi
Arrangör: Riksbankens JubileumsfondPRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV


Vill du få uppdeteringar på vad vi gör och veta om olika evenemang vi delar i?
Skriv upp din epost nedan.

 

THE RESEARCH COMIC GROUPAnna Jonsson

Maria Grafström

Mikael Klintman

Axel Brechensbauer


Anslagsförvaltare: SCORE

KONTAKTA OSSEmail: Hej@RresearchComic.org


Phone: (+46) 70-145-8227


Copyright. All Rights Reserved